Op deze pagina vind je alle informatie over de verwerking door Baby D. van jouw persoonsgegevens en wat jouw rechten hierin zijn.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Denk hierbij aan een naam, e-mailadres, klantnummer, adresgegevens, contactgegevens, bankrekeningnummer, gekochte producten, foto’s. Wij krijgen via verschillende soort kanalen jouw persoonsgegevens binnen. Op de website door het websitebezoek zelf, het bestellen via de webwinkel, als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Wij verwerken gegevens die jij zelf hebt ingevuld, gegevens die cookies over jou verzamelen, en gegevens die wij zelf toevoegen, zoals bijvoorbeeld een klantnummer.

Hoe gaat Baby D. met mijn persoonsgegevens om?

Baby D. vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed zijn beschermd, dit doen we volgens onderstaande richtlijnen:

  • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer hier een rechtmatige grondslag voor is in geval van toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst;
  • Enkel de hoogst noodzakelijke gegevens worden verwerkt;
  • Persoonsgegevens worden geactualiseerd en gecontroleerd op juistheid;
  • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt;
  • Er wordt gebruik gemaakt moderne technieken om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Daarnaast hebben wij ook gekeken naar wie er toegang tot welke gegevens heeft en wanneer je persoonsgegevens verwijderd dienen te worden.

Wie kan mijn gegevens inzien?

Jouw gegevens kunnen bekend zijn bij de volgende categorieën ontvangers, afhankelijk van welke diensten of services je gebruik maakt.
Hieronder kun je zien wie inzicht heeft in jouw gegevens.

CategorieBevoegde medewerkerService providersAnalytische cookies
Winkel aankopen
Website bezoek
Profiel op website
Nieuwsbrief aanmelding
✓ = inzage
❌ = geen inzage

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk is, tenzij dat vereist is bij wet. Als het bewaren van jouw gegevens niet meer vereist is bij wet, en je wil graag dat wij je gegevens verwijderen, dan doen wij dat op jouw verzoek. Stuur hiervoor een e-mail naar info@baby-d.nl of neem contact op via ons contactformulier. Verkoopdetails worden tot een jaar na aankoop bewaard.

Recht van inzage

Je hebt het recht te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kunt dan controleren of je gegevens juist en volledig zijn.

Het recht op correctie

Als jouw persoonsgegevens niet juist zijn, heb je het recht ons te vragen deze aan te passen. Je kunt het in de meeste gevallen ook zelf doen in je profiel of account.

Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens

Wij zijn wettelijk verplicht sommige persoonsgegevens te bewaren. Maar soms kun je ons vragen om je persoonsgegevens te verwijderen:

  • We hebben de gegevens niet meer nodig voor het oorspronkelijke doel;
  • Je trekt je toestemming voor verwerking in;
  • Wij verwerken jouw persoonsgegevens onrechtmatig.